Coeden eirin gwlanog: tyfu, afiechydon a chynhaeaf

 Coeden eirin gwlanog: tyfu, afiechydon a chynhaeaf

Charles Cook
Coeden eirin gwlanog.

Enwau cyffredin: Coeden eirin gwlanog

Enw gwyddonol: Prunus persica

> Tarddiad:Tsieina

Teulu: Rosaceae

Ffeithiau/chwilfrydedd hanesyddol: Er gwaethaf ei enw gwyddonol P. Persica , mae'r goeden eirin gwlanog yn wreiddiol o Tsieina ac nid o Persia. Yn Tsieina, soniwyd eisoes am yr amrywiaeth hwn mewn cerddi o'r 10fed ganrif CC.

Fodd bynnag, cafodd ei drin eisoes yn y Dwyrain Canol (Iran), yn y flwyddyn 100 CC, ac fe'i cyflwynwyd yn ddiweddarach o lawer yn Ewrop, yn Rhufain, gan yr Ymerawdwr Claudius.

Fel chwilfrydedd, cyflwynwyd y goeden eirin gwlanog ym Mrasil gan Martim Afonso de Sousa, yn 1532, a daeth y coed o ynys Madeira. Tsieina a'r Eidal ar hyn o bryd yw cynhyrchwyr mwyaf y byd o eirin gwlanog.

Disgrifiad: Coeden gollddail fechan, sy'n gallu cyrraedd 4-6 m o uchder a 3-6 m mewn diamedr, wedi hir, dail cul, gwyrdd golau.

Pillio/ffrwythloni: Mae'r blodau'n binc neu'n borffor o ran lliw ac yn ymddangos yn gynnar yn y gwanwyn.

Mae'r rhan fwyaf o fathau yn hunan-ffrwythlon, dim angen cyltifarau eraill i gynhyrchu. Gellir peillio gan bryfed (gwenyn) neu gan y gwynt.

Cylchred Biolegol: Mae ganddo fywyd cynhyrchiol o 15-20 mlynedd, gan ddechrau cynhyrchu yn 3 oed a chyrraedd cynhyrchiant llawn yn 6-12 oed. Gall coed eirin gwlanog fyw yn hirach na 25-30blynyddoedd.

Amrywogaethau a dyfir amlaf: “Duke of York”, “Hale's Early”, “Peregrine”, “Redhaven”, “Dixired”, “Suncrest”, “Queencrest”, “ Alexandra", "Rochester", "Royal George", "Royal Gold", "Springerest", "M. Gemfre, “Robin”, “Bllegarde”, “Dymond”, “Alba”, “Rubra”, “Sprincrest”, “Sprinlady”, “M. Lisbeth”, “Flavocrest”, “RedWing”, “Red Top”, “Sunhigh”, “Sundance”, “Pencampwr”, “Suber”, “Jewel”, “sawabe” a “Cardinal”.

Rhan Bwytadwy: Y ffrwythau, sfferig neu hirgrwn eu siâp, coch-felyn neu wyrdd-felyn eu lliw, a all fod â mwydion melyn neu wyn.

Amodau Amgylcheddol

Math o hinsawdd: Parth tymherus gyda hinsawdd gynnes Môr y Canoldir.

Pridd: Gweadedd silico-loam neu silico-clai, dwfn wedi'i ddraenio'n dda, awyrog a ffrwythlon gyda llawer o ddeunydd organig a dyfnder yn fwy na 50 cm. Dylai'r pH fod yn 6.5-7.0.

Tymheredd: Optimal: 10-22 ºC Isafswm: -20 ºC Uchafswm: 40 ºC

Stop y Datblygiad: 4ºC

Angen 150-600 awr o oeri (o dan 7ºC).

Gweld hefyd: Gwinwydd blodeuol i'ch gardd

Amlygiad i'r haul: Haul llawn.

Swm y dŵr: 7-8 litr/wythnos/m2 neu 25-50 mm o ddŵr bob 10 diwrnod, cyn gynted ag y bydd y ffrwyth yn dechrau tyfu yn yr haf neu yn ystod cyfnodau o sychder.

Lleithder atmosfferig: Canolig

Ffrwythloni

Ffrwythloni: Tail defaid a buchod, blawd esgyrn a chompost. Dŵr gyda thail buwch yn ddawedi'i wanhau.

Gwrtaith Gwyrdd: Rhagwellt blynyddol, pys maes, radis, favarole, maglys a mwstard.

Gofynion maethol: 2:1: 3 (N:P:K).

Coeden eirin gwlanog yn ei blodau.

Technegau trin y tir

Paratoi pridd: Rhaid defnyddio isbriddiwr i dorri'r pridd a gadael i ddŵr ymdreiddio ac awyru, heb droi'r haenau drosodd.

Lluosi: Trwy doriadau (graffio blagur) a meithriniad yn "vitro".

Dyddiad plannu: Ar ddechrau'r gaeaf tan ddechrau'r gwanwyn.

Cwmpawd: 4 x 5 m neu 6 x6 m.

Meintiau: Tocio ar ddiwedd y gaeaf ar ffurf fâs neu echel ganolog; Rhowch haenen 2.5 cm o “mulching” (gwellt neu laswellt sych arall); teneuo ffrwythau

Cymdeithasau: Gallwn blannu rhai cnydau garddwriaethol rhwng llinellau’r berllan, megis: pys, ffa, melon, letys, maip, tomato, colola, garlleg a thatws melys , i gyd hyd at 4 blynedd o fywyd y goeden, o'r dyddiad hwn yn unig tail gwyrdd.

Dyfrhau: Dim ond mewn hafau sych, fesul diferyn a dwysáu o ffurfio'r tyfiant

Entomoleg a phatholeg planhigion

Plâu: bryfed ffrwyth, pryfed gleision, ysgarlad, adar a gwiddon.

Clefydau: Crivado, Moniliosis, llwydni powdrog a gwahanglwyf, cancr bacteriol, firws mosaig melyn.

Damweiniau/diffygion: Nid yw'n gwrthsefyll rhew hwyr a gwyntoedd cryfion. Sensitifi ddiffygion Fe ac nid yw'n gallu goddef llawer o ddwrlawn.

Cynhaeaf a Defnydd

Pryd i gynaeafu: O Orffennaf-Awst (diwedd y gwanwyn - dechrau'r haf), pan fydd y lliw (arlliwiau mwy cochlyd), cadernid (meddalach) y mwydion a'r persawr (arogl dwysach) yn newid.

Cynnyrch: 20-50 Kg/ coeden neu 30 -40 t/ ha rhwng 4-7 mlynedd.

Amodau storio: 0.6ºC i 0ºC, H.R. 90% yn ystod 2-5 wythnos.

Gweld hefyd: bwystfil

Gwerth maethol: Mae'n un o'r ffrwythau cyfoethocaf yn fitamin A, gan ei fod yn gyfoethog mewn fitamin C, B ac A, gyda lefelau da o Haearn, Potasiwm , ffosfforws a magnesiwm.

Yn defnyddio: Wrth goginio mae'n cael ei ddefnyddio mewn pasteiod, melysion, cyffeithiau, gwirodydd, sudd ac yn cael ei fwyta fel ffrwythau ffres. Ar lefel feddyginiaethol, mae gan y blodau a'r dail briodweddau tawelu.

Ac mae'r ffrwyth yn gweithredu fel diod egni, diuretig, carthydd a depurative.

Ffoto: Forest a Kim Starr via Flickr

Ffynhonnell

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.