Cyfarfod y sansevieras

 Cyfarfod y sansevieras

Charles Cook
Perffaith ar gyfer addurniadau mewnol

Mae Sansevieria yn tarddu o Orllewin Affrica ac India ac mae wedi cael ei fridio fel planhigyn dail pwysig ers y 1920au.

Y Sansevieria trifasciata yw'r yn fwyaf adnabyddus, fodd bynnag, mae mwy na 70 o rywogaethau, y mae galw cynyddol amdanynt fel planhigyn, potiau neu erddi dan do.

Planhigyn dan do

Ar gyfer pob tu mewn, mae sansevieria: modern, clasurol, ffasiynol neu steilus .

Mae amrywiaeth maint, siâp dail a lliw, ynghyd â'i wrthwynebiad a'i allu i addasu i unrhyw ofod, yn gwneud sanseviera eich angerdd nesaf!

Sansevieria trifasciata “Laurentii”
A phan gaiff ei roi yn y fâs iawn, mae sanseviera yn harddach fyth!

Os ydych yn hoffi traddodiad, ac yn mynd yn ôl at eich atgofion (yr oedd gan ein holl neiniau Sanseviéras, neu gleddyf San Siôr, gartref), chwiliwch am Sansevieria trifasciata “Laurentii”.

Un o’r mathau mwyaf poblogaidd, gyda thal, gwyrdd a melyn dail. Mae yna hefyd amrywiaeth fwy cryno, gyda dail byrrach a chysgod tywyllach o wyrdd, o'r enw “Futura”.

Os yw eich cartref yn fodern a'ch bod yn chwilio am gynllun llawr mwy pensaernïol neu finimalaidd, yna Sansevieria masoniana Mae “Victoria” yn berffaith i chi: mae'n cynnwys un ddeilen yn unig, llydan a chyda naws werdd gref, pan gaiff ei gosodmewn fâs fodern, bydd yn eich synnu hyd yn oed yn fwy! (Pwy a wyddai y gallai deilen syml fod mor addurniadol?).

Amrywiaeth addurniadol iawn arall, a thra gwahanol i'r sanseviera traddodiadol, yw Sansevieria cylindrica , y mae ei ddail yn fain a thiwbaidd.

Perffaith ar gyfer addurniadau mewnol

Sanseviéra yn y byd

Yn Japan, defnyddir y planhigyn hwn yn helaeth mewn gerddi, mewn arddull finimalaidd, fel arfer mewn mannau sydd wedi'u gorchuddio â graean.

Yng Nghorea, cedwir sanseviéras mewn fasys ac fe'u defnyddir yn aml fel anrhegion mewn agoriadau busnes newydd i ddenu llwyddiant. Yn Barbados, fe'i gelwir yn ffatri arian, oherwydd credir y bydd pwy bynnag sy'n berchen ar un o'r planhigion hyn bob amser wedi'i amgylchynu gan arian.

Pam rydyn ni'n caru sanseviéras

Yn ôl astudiaethau a gynhaliwyd gan NASA Clean Aer Study , mae gan sanseviera y gallu i buro'r aer trwy dynnu tocsinau trwy amsugno carbon deuocsid yn y nos a rhyddhau ocsigen yn ystod y dydd.

Er eu bod yn rhyddhau ocsigen yn ystod y dydd, nodir sansevieria i'w gosod yn ystafell.

Gweld hefyd: Gwnewch eich hydroponeg eich hun Sansevieria cylindrica

Gofal

16>Dyfrhau: Ychydig iawn o ddŵr sydd ei angen arnynt. Dim ond gyda gormod o ddŵr y mae'r planhigyn hwn yn marw. Mae dyfrio unwaith y mis yn ddigon.

Golau: Maent yn hynod o wrthiannol, maent yn addasu'n dda i unrhyw amgylchedd. gyda llawer ynteugolau isel, mae'r sanseviéras bob amser yn brydferth, yr unig wahaniaeth yw bod twf yn arafach mewn senarios gyda llai o olau haul.

Tymheredd: Mae'n well ganddynt dymheredd uwch na 10 gradd, gan ei fod yn ddelfrydol ar gyfer y tu mewn.

Planhigfa: Wrth blannu sanseviera, dewiswch bot maint dau faint yn fwy na'r planhigyn, gan fod yn well gan sanseviéra aros yn ei grochan cyn hired â phosib. Defnyddiwch bridd arferol, a rhowch glai estynedig yng ngwaelod y pot.

Tocio: Ddim yn angenrheidiol. Fodd bynnag, gallwch dorri'r dail hŷn yn agos at y ddaear a'u defnyddio i atgynhyrchu'r planhigyn.

Mae'r rhain bron yn amhosibl i ladd planhigion, gyda gofynion dŵr isel, er budd eich poced a'r ecoleg.

Gweld hefyd: Agave attenuata ar gyfer gerddi cynnal a chadw isel

Mae Sanseviéras mewn ffasiwn, ac mae eu poblogrwydd cynyddol yn seiliedig ar dueddiadau mewn cynlluniau pensaernïol.

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.