Dewch i adnabod eich Gaura yn well

 Dewch i adnabod eich Gaura yn well

Charles Cook

Mae Gaura lindheimeri , a elwir yn gyffredin fel blodyn Lindheimer, gaura gwyn, gaura pinc, a phluen Indiaidd, yn blanhigyn lluosflwydd sy'n frodorol i dde Louisiana a Texas.

Daw'r epithet penodol gan Ferdinand Jacob Lindheimer, botanegydd a aned yn yr Almaen a'i hastudiodd yn helaeth. Mae'n blanhigyn llysieuol sy'n tyfu i 50-150 cm o daldra, gyda choesynnau canghennog clystyrog trwchus yn tyfu o risom tanddaearol.

Mae'r dail yn fân flewog, hiraethedig, 1–9 cm o hyd a 1–13 mm o led, gydag ymyl danheddog bras.

Mae'r blodau wedi'u grwpio mewn inflorescence 10–80 cm o hyd, pinc neu wyn, 2–3 cm mewn diamedr, pedwar petal a briger gwallt hir, ac yn cael eu cynhyrchu o'r ddechrau'r gwanwyn tan y rhew cyntaf.

Gweld hefyd: Dewch i adnabod eich Pitospore yn well

Cliciwch yma i brynu'r planhigyn hwn o'r Viplant Online Store.

Mae'n cael ei drin yn eang fel planhigyn addurniadol , a ddefnyddir mewn gwelyau gardd neu botiau oherwydd ei llachar lliwiau a gwead cain.

Yn tyfu orau yn llygad yr haul a gall oroesi cyfnodau hir o sychder. Mewn hinsawdd oerach, mae angen gorchudd gaeaf.

Hoffwch yr erthygl hon?

Yna darllenwch ein Cylchgrawn, tanysgrifiwch i sianel YouTube Jardins, a dilynwch ni ar Facebook, Instagram a Pinterest.

Gweld hefyd: Blodau lliwgar a hirhoedlog hibiscws

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.