Diwylliant y goeden lawryf

 Diwylliant y goeden lawryf

Charles Cook

Mae’r goeden lawryf yn berlysieuyn aromatig sy’n rhoi cyffyrddiad cartref arbennig i’n prydau. Darganfyddwch bopeth am y planhigyn hwn: o'i hanes, ei amodau a'i dechnegau amaethu sydd fwyaf priodol i'w ddatblygiad, i'w ddefnyddiau.

Enwau Cyffredin: Loureiro, louro, llawryf Alexandria .<3

Enw gwyddonol: Laurus Nobilis (nobilis, yn golygu bonheddig).

Tarddiad: Môr y Canoldir Ewrop ac Asia Leiaf .<3

Teulu: Lauraceae.

Ffeithiau Hanesyddol: O'r dail llawryf, gwnaed coronau a'u gosod ar bennau athletwyr buddugol y gemau Olympiaid Groeg hynafol. Coronwyd arwyr ac enillwyr brwydrau hefyd â'r symbol hwn o fuddugoliaeth. Daw'r term Laureados o'r term “Laurus”.

Disgrifiad: Coeden fythwyrdd sy'n gallu cyrraedd 15 m o uchder gyda choron drwchus. Mae'r dail yn wyrdd tywyll mewn siâp hirfain ac mae'r blodau'n felyn-wyn ac yn ymddangos yn ystod misoedd Ebrill-Mehefin. Defnyddir y planhigyn yn helaeth ar gyfer gwrychoedd mewn gerddi a chaeau amaethyddol.

Cylchred Biolegol: Diwylliant lluosflwydd sy'n byw rhwng 80-100 mlynedd.

Y rhan fwyaf o'r mathau sy'n cael eu trin : O fewn y genws “Laurus”, dim ond un rhywogaeth arall sydd, L. azorica (Seub.) J. Franco , a elwir hefyd yn llawryf Ynys Dedwydd.

Rhannau a Ddefnyddir: Dail affrwythau.

Ffrwythloni

Ffrwythloni: Tail hwyaid, porc a chyw iâr a thaenu tail mochyn a thail ieir dodwy arno.

<2 Gwrtaith Gwyrdd: Ffa llydain, favarole a rhygwellt blynyddol.

Gofynion maethol: 2:2:1 (Nitrogen: Ffosfforws: Potasiwm).

Entomoleg a phatholeg planhigion

Plâu: Pygiau bwyd, gwiddon, psila ( Psylla piri ) a llyslau.

Clefydau: Fumagina.

Damweiniau/diffygion: Nid yw'n gwrthsefyll rhew a gwyntoedd cryfion y môr. Mae cenllysg yn niweidio datblygiad y ffrwythau yn fawr.

Cynaeafu a defnyddio

Pryd i gynaeafu: Y dail, yn yr haf a'r hydref, i sychu. Mae'r ffrwythau, y mae'r olew hanfodol yn cael ei dynnu ohonynt, yn cael eu cynaeafu yn yr hydref.

Gweld hefyd: Cyclamen: blodyn cariad a chelf

Amodau storio: Rhaid sychu'r dail mewn sychwr yn y cysgod gyda llawer o gylchrediad aer.

Defnyddiau: Defnydd coginio i sesnin cig a physgod cregyn mewn stiwiau, stiwiau a hyd yn oed gawl. Mae'r gangen arogl yn cynnwys dail llawryf, garlleg, persli a theim. Meddyginiaethol, sydd â phriodweddau antiseptig, heintiau treulio, tawelyddol ac anadlol. Gellir defnyddio llawryf hefyd mewn milfeddygaeth ac wrth gynhyrchu sebonau, canhwyllau a phersawr.

Technegau tyfu

Paratoi pridd: Isbridd i dyfnder o 50 cm, ac yna darn gyda sgarffiwr.

Lluosi: Gyda hadau neu doriadau sy'ndylai fod 25 cm (mae'n cymryd 6 i 9 mis i wreiddio) wedi'i dynnu yn gynnar yn yr hydref.

Dyddiad hau a phlannu: Gwanwyn.

Gweld hefyd: Hibiscus, blodau hanfodol yn yr ardd

Cwmpawd: 7 x 7 neu 4 x 3 (ffurf llwyn).

Chwyn: Tocio chwyn a thocio ffurfiant yn y gwanwyn.

Dyfrhau: Dim ond mewn cyfnodau hir o sychder.

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.