Gardenia, blodau gydag arogl anorchfygol

 Gardenia, blodau gydag arogl anorchfygol

Charles Cook

Llwyni bytholwyrdd, araf eu twf yw Gardénias gyda dail gwyrdd tywyll sgleiniog a blodau gwyn, cwyraidd gydag arogl peraidd. Maent yn ymddangos trwy gydol y gwanwyn a'r haf. Mae cyferbyniadau'r dail gwyrdd â'r blodau gwyn yn gwneud y planhigyn hwn yn anorchfygol i'r rhai sy'n caru garddio!

Gweld hefyd: Melga y gwreiddiau

Gwyliwch y fideo: SUT I OFALU PLANHIGION O DDAEAR ​​ASID: HURTENSIA, CAMELLIA A GARDENIA<5

Plannu

Dylid plannu Gardénias mewn lle heulog , ond eu hamddiffyn rhag haul y prynhawn, gan eu bod yn gallu dioddef o'r gwres ar ddiwrnodau poeth yr haf. Rhaid i briddoedd fod yn ffrwythlon, wedi'u draenio'n dda ac yn ddelfrydol wedi'u cyfoethogi â swbstrad asid. Mae gosod rhisgl pinwydd ar y ddaear yn help da i gadw'r pridd yn llaith a ffres.

Gweld hefyd: Castanwydden, planhigyn yn erbyn peswch

Dyma blanhigion nad ydyn nhw'n hoffi dyfroedd calchaidd, nac yn goddef gwynt na rhew yn dda. Gellir eu cadw mewn pot dan do, cyn belled â'u bod yn agos at ffenestr gyda llawer o olau , neu yn yr awyr agored, ar deras neu falconi.

Cynnal a Chadw

Y pryder cyntaf ynghylch cynnal a chadw eich garddio yw sicrhau dyfrio rheolaidd. Rhaid cadw'r ddaear yn llaith bob amser, ond nid yn socian. Mae ffrwythloni rheolaidd gyda gwrtaith penodol ar gyfer planhigion asidoffilig yn bwysig iawn i sicrhau blodeuo toreithiog ac i gryfhau rhag plâu a chlefydau posibl.

Mae Gardénias ynplanhigion cain ac mae'n gyffredin eu gweld gyda dail melyn gyda diffyg haearn oherwydd diffyg gwrtaith.

Gardenia jasminoides

Tocio

Dylid tocio gardenias yn gynnar yn yr hydref a'r prif nod fydd helpu i'w cadw mewn siâp a hybu blodeuo yn y tymor canlynol.

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.