Harddwch unigryw peonies

 Harddwch unigryw peonies

Charles Cook

Symbol o gyfoeth, lwc a hapusrwydd, peonies yw'r blodau mwyaf moethus ac ysblennydd y gallwch eu cael yn eich gardd.

Yn China , y peony it wedi'i drin am o leiaf 1500 o flynyddoedd, ar ôl cael ei enwi'n symbol cenedlaethol ym 1903. Er nad oes ganddo'r statws hwnnw heddiw, mae'n parhau i fod yn symbol o harddwch benywaidd.

Mae'r peony yn perthyn i'r genws Paeonia , sy'n cynnwys tua 80 o rywogaethau. Mae'n frodorol i wledydd Asia, lle mae'n cael ei ystyried yn blanhigyn addurniadol pwysig.

Peoni llysieuol

Penoniaid llysieuol sydd â'r brif nodwedd o fynd i gyfnod segur yn hydref .

Gyda dyfodiad dyddiau oer, mae'r coesyn peony yn sychu a'r rhisom yn llonydd. Ar yr adeg hon, mae rhai rhagofalon i'w cymryd: rhaid torri'r rhan o'r awyr (gadewch ddim ond 2 cm o goesyn) a rhaid osgoi dyfrio, er mwyn atal ymddangosiad ffyngau.

Gweld hefyd: yr hyn sydd hardd ym mis Mawrth

Yn gaeafau yn fwy trwyadl, dylai'r pridd gael ei orchuddio â dail neu nodwyddau pinwydd yn agos at y gwraidd, gan ddarparu amddiffyniad rhag rhew. Wrth i'r tymheredd godi, mae'r peony llysieuol yn anfon egin coch toreithiog sy'n tyllu'r pridd.

Y rhywogaeth fwyaf cyffredin o beonïau llysieuol yw Paeonia lactiflora , a elwir yn gyffredin fel peony China tree .

Gweld hefyd: Asaleas: canllaw gofal

Pyonies llwyni

Mae peonies llwyni yn planhigion gyda strwythur coediog adail collddail. Yn hynod gwrthsefyll i'r oerfel, mae angen gaeaf trwyadl iawn ar y peonies hyn i ffurfio blagur blodeuog.

Gallant wrthsefyll i lawr i -20 ºC cyn belled â'u bod yn gwneud hynny' t sychu a derbyn digon o ddŵr. Ni ddylid eu torri na'u tocio, ac eithrio rhai tomenni sych, y dylid eu tynnu yn gynnar yn y gwanwyn i annog eginblanhigion newydd.

Un o'r mathau mwyaf adnabyddus yw Paeonia suffruticosa

Blodau peony

Mae peonies yn blodeuo yn ystod misoedd Mai a Mehefin . Mae'r blodau'n fawr ac yn dod mewn amrywiaeth enfawr o liwiau.

Gall rhai fod ag arogl cain a gallant hefyd ddod mewn gwahanol siapiau: syml (haen syml o betalau o amgylch y canol), , lled-dwbl (gydag un neu dair haen o betalau) a dwbl (gyda chymaint o betalau fel nad oes modd gweld canol y blodau).

Mae'r amrywiaeth mawr o flodau blodau peony yn nodwedd a adwaenir ers tro, gan eu bod yn cael eu disgrifio fel “rhosynnau mawr heb ddrain” gan fordwywyr Iseldireg yn yr 17eg ganrif.

Dyma hefyd y rheswm pam fod y rhain yn sidanaidd , ni ellir dod o hyd i flodau cain a mawreddog yn gystadleuwyr mewn unrhyw ardd.

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.