Planhigion ar gyfer parthau sych a phoeth

 Planhigion ar gyfer parthau sych a phoeth

Charles Cook

Nid yw dewis planhigion ar gyfer mannau sych a phoeth mor anodd ag y mae’n ymddangos, a bydd hanner ffordd i lwyddiant eich gardd.

Pan fyddwn eisiau gardd ond nid oes gennym lawer o amser i ddŵr neu nid ydym yn bwriadu cynyddu'r bil dŵr yn fawr, mae'r dewis o blanhigion sy'n gallu gwrthsefyll sychder a golau haul uniongyrchol yn realiti y mae'n rhaid inni ei ystyried.

Nid yw hyn yn wir golygu ein bod yn mynd i gael gardd lai diddorol neu arallgyfeirio, oherwydd mae'r amrywiaeth o blanhigion gyda'r nodweddion hyn yn wych.

Mae suddlon, cacti a gweiriau yn fathau o blanhigion y gallwn eu defnyddio i ddylunio gardd gyda defnydd isel o ddŵr, ond mae llawer o rai eraill.

Planhigion a awgrymir

Arbutus uno (coeden fefus)

9>Callistemon citrinus (glanhawr poteli)

8> Genista (Giesta )

Llwyn lled-golldail persawrus gyda blodeuo yn y gwanwyn.

9>Hedera helix (eiddew)

Helichrysum italicum (planhigyn cyri)

Deiliach persawrus yn enwedig pan fydd yn agored i wres. Mae'n lwyn sy'n cyrraedd 50 cm a siâp crwn. neu goch, dyma'r llwyn nodweddiadol ar ymyl priffyrdd.

Gweld hefyd: Darganfod Bresych Du Tysganaidd

Rosmarinus officinalis (rhosmari)

Rosmarinus officinalis (rhosmari)

Llwyn omaint canolig gyda dail persawrus a blodau glas yn y gwanwyn a'r haf.

Tinws Viburnum (Deilen)

Prysgwydd coediog gyda'r haf yn blodeuo ac aeron gwenwynig glas>Agaf.

Succulents yw planhigion sy'n storio dŵr yn eu dail, boncyffion a gwreiddiau ac am y rheswm hwn yn gallu goroesi heb fawr o ddŵr mewn mannau sych.

Gallwn ddod o hyd i suddlon gyda diddorol iawn a gwahanol fathau o ddail a blodau sy'n gallu addasu i sawl math o ardd a chyfuniadau â phlanhigion eraill.

Mae rhai wedi cael eu defnyddio at ddibenion meddyginiaethol , megis Aloe , Euphorbia a Portulaca . Mae'n bosibl mai'r rhywogaethau mwyaf adnabyddus yw'r Agave sp. , Echeveria sp. , Kalanchoe sp. a Sansevieria sp.

Awgrymiadau

Gardd yn cynnwys Carex , Festuca , Armeria maritima a suddlon, er enghraifft, ni fyddai angen system ddyfrhau a byddai angen lleiafswm o waith cynnal a chadw arnynt, gan olygu bod angen dyfrio unwaith neu ddwywaith yr wythnos yn yr haf ac yn y gaeaf dim ond pan fydd yn digwydd mwy wythnos heb law.

Mae'r peiswellt yn blanhigion sy'n colli ychydig iawn o ddŵr trwy drydarthiad gan fod ganddyn nhw ddail fel nodwyddau, heb fawr o arwynebedd.

A gardd gyda Helichrysum italicum( perlysiau cyri), Phormium rubra nana ac agave hefyd ni fyddai angen system ddyfrio ac ni fyddai angen llawer o waith cynnal a chadw.

Gweld hefyd: Sut i ddefnyddio soda pobi yn yr ardd lysiau a'r ardd

Mae'r agave yn gigog planhigion, yn cronni dŵr y tu mewn.

Fel yr erthygl hon? Yna darllenwch ein Cylchgrawn, tanysgrifiwch i sianel YouTube Jardins, a dilynwch ni ar Facebook, Instagram a Pinterest. 31

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.