Sut i blannu blodyn cwyr

 Sut i blannu blodyn cwyr

Charles Cook

Roedden ni mewn lle arbennig iawn yn siarad am blanhigyn yr un mor arbennig. Aethom i Tuscany, ar wahoddiad Flora Toscana, i gwrdd â chynhyrchydd blodau cwyr ( Chamelaucium ) – meithrinfa Spinetti – ger Fflorens.

Mae’r planhigyn trwchus hwn, sy’n wreiddiol o Awstralia, yn gwrthsefyll ac addurniadol iawn, a gellir ei ddefnyddio yn yr ardd, mewn fâs neu mewn blwch blodau. Yn dibynnu ar yr amrywiaeth, gall gyrraedd meintiau o 0.5 i 4 m o uchder.

Mae'r blodyn cwyr wedi'i enwi felly oherwydd bod y tu mewn i'w flodyn, gyda gwaelod cwyraidd, yn edrych fel cannwyll gyda gwic.

Hyd yn awr yn Ewrop, dim ond mathau o flodau cwyr a gynhyrchwyd yn Israel a werthwyd, ond dair blynedd yn ôl dechreuwyd gwerthu mathau Awstralia yn llwyddiannus iawn.

Mae'r lliwiau'n berffaith. gwyrddlas yn dda gyda'r blodau'n para'n hirach ar y planhigyn. Fel arfer, yn dibynnu ar yr amrywiaeth, gall y cyfnod blodeuo ddechrau ym mis Chwefror a gorffen ym mis Mai.

Yn yr Eidal mae cynhyrchiant yn tyfu bob blwyddyn, gyda dros 20,000 o blanhigion i'w cynhyrchu eleni, gan ddod â chyfanswm y cynhyrchiad i 70,000 o blanhigion.

Rydym yn cyflwyno'r mathau a ffefrir ym Mhortiwgal: My Sweet 16, Moonlight Delight a Sarah's Delight.

Deunydd sydd ei angen:

Amrywiol fathau o gwyr blodau ( Helix Chamelaucium )

 1. Moolight Delight
 2. Difyrrwch Sarah
 3. MMEAÒ Helix ChantillyLes
 4. Brenhines Dawnsio
 5. MMEAÒ Botymau Helix-Pearl
 6. MMEAÒ Helix- Mefus Syndod
 7. MMEAÒ Helix – My Sweet
 8. MMEAÒ Helix Ripple Mafon
 9. Fy Melys 16
 10. Rhaw fach
 11. Fâs 40 cm o uchder a 35 cm mewn diamedr (lleiafswm)
 12. Gall dyfrio
 13. Swbstrad ar gyfer planhigion asidoffilig
 14. clai wedi'i ehangu
 15. Rhisgl pinwydd
 16. Geotextile

Gadewch i ni blannu blodyn cwyr mewn pot :

Cam 1 - Dewiswch bot wedi'i ddraenio, o leiaf 40 cm o uchder a 35 cm mewn diamedr er mwyn i'r planhigyn ddatblygu mewn amodau da;

Cam 2 – Lleoli clai ehangedig;

Cam 3 – Lleoliad geotecstil;

Cam 4 – Gosod y swbstrad;

Cam 5 – Gosod y planhigyn;

Cam 6 – Gosod rhisgl pinwydd (yn cadw lleithder ac yn atal chwyn rhag ymddangos); mae'n ddewisol.

Amodau tyfu

 • Mae angen parthau haul uniongyrchol ar y planhigion hyn, swbstradau wedi'u draenio'n dda, asidig a ddim ffrwythlon iawn .
 • Gwnewch yn dda yn yr ardd, mewn fâs neu mewn pot blodau.
 • Y flwyddyn gyntaf, mae blodau cwyr angen mwy o ddŵr, wrth i'r gwreiddiau ddatblygu. O'r ail flwyddyn ymlaen, dŵr unwaith yr wythnos mewn cyfnodau o sychder mwy.
 • Maent yn gallu gwrthsefyll gwres, oerfel (i lawr i -5ºC) a rhew.
 • Peidiwch â goddef gormod o wrtaith. , yn werth llai na'rmwy. Yn y gwanwyn a'r haf gallwch chi ffrwythloni ddwywaith y mis. Yn yr hydref a'r gaeaf, ni ddylid ei ffrwythloni.
 • Dŵr yn wythnosol.
 • Dylid ei docio ar ôl blodeuo, gan dorri'r canghennau mwyaf tyner, gan mai'r amcan yw cael planhigyn cryno a llawn. . Efallai y bydd yn rhaid i chi ei docio hyd at 5 i 6 gwaith erbyn diwedd yr haf, gan mai dyma pryd mae ei dyfiant mwyaf yn digwydd. Mae tocio yn bwysig iawn ar gyfer siâp y planhigyn ac ar gyfer ei gynhyrchiant o flodau y flwyddyn ganlynol.

Cydnabyddiaethau Flora Toscana

Gweld hefyd: Tiwtorial: Sut i blannu peonies

[cliciwch ar Flora Toscana i ymweld â'r safle]

Gweld hefyd: Chrysanthemums: canllaw gofal

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.