Tillandsia funckiana

 Tillandsia funckiana

Charles Cook

Planhigyn â ffurf flodeuo wreiddiol iawn.

Mae enw'r planhigyn hwn yn gyfeiriad at y botanegydd Almaenig o'r 19eg ganrif Heinrich Funck. Mae'n blanhigyn coesyn gwreiddiol iawn (mae'n tyfu ar hyd coesyn yn lle canghennog yn ochrol).

5>Blodau

Mae'r coesyn yn cyflwyno ei hun wedi'i orchuddio'n drwchus gyda dail eithaf tenau sydd ar y brig yn cael lliw cochlyd hardd iawn. O'r canol daw un blodyn coch llachar i'r amlwg. Mae hwn yn fath prin o flodeuo ym myd Tillandsias.

5>Amodau amaethu

Yn ein hinsawdd ni, maen nhw'n dadhydradu'n hawdd yn ystod y misoedd oerach poethaf y flwyddyn ac nid ydynt yn goddef tymereddau isel iawn mewn tywydd oer. Am y rhesymau hyn, fe'u hystyrir yn weithfeydd cynnal a chadw mwy cymhleth yn ein hinsawdd, gan eu bod yn sensitif iawn i dymereddau eithafol.

CYNHYRIAETHAU

Yn eu hardaloedd tarddiad, yn enwedig yn Venezuela, fe'i defnyddir yn aml fel addurn Nadolig a'i alw'n blanhigyn nadroedd.

Fel yr erthygl hon?

Gweld hefyd: diwylliant mwyar duon

Yna darllenwch ein Cylchgrawn, tanysgrifiwch i sianel Jardins ar Youtube , a dilynwch ni ar Facebook, Instagram a Pinterest.

Gweld hefyd: Tiwtorial: Sut i blannu peonies

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.