Un planhigyn, un stori: Fogodarodetree

 Un planhigyn, un stori: Fogodarodetree

Charles Cook

Ym mis Medi, tua 30 mlynedd yn ôl, gwelais, mewn gardd fechan ger stadiwm Barreiros, goeden gyda dail gwyrdd mawr a blodau coch anferth.

Doeddwn i erioed wedi gweld Sylwais ar goeden debyg a chan nad oeddwn yn gallu ei hadnabod, dechreuais drwy gyfeirio ati fel y goeden Marítimo, oherwydd, ar y prynhawn Sul hwnnw, roedd yn dangos lliwiau fy hoff glwb.

Ni orffwysais nes i mi ddysgu gwir enw'r prydferthwch naturiol hwnnw, yr hwn a'm hennillodd ar yr olwg gyntaf.

Gweld hefyd: Powlen ffrwythau'r mis: Lulo

Galwais ar Doctor Günther Maul, perchennog yr ardd, a rhoddodd wybod i mi mai dyna oedd yr enw. coeden olwyn y tân a’m gwahodd i ymweld â’i dŷ i’w arsylwi’n fanylach.

Ni wastraffais lawer o amser ac, ar y prynhawn Sadwrn canlynol, roeddwn yno’n sgwrsio â’r biolegydd Almaenig o fri. , a fu’n gyfarwyddwr yr Amgueddfa Ddinesig o Funchal rhwng 1940 a 1981, a gyda’i wraig, yn y gornel honno wedi’i phoblogi â phrinder botanegol egsotig, wedi’i blannu a’i ofalu amdano gan y pâr cyfeillgar sy’n caru natur.

Ym 1990, Cynigiwyd dwsin o blanhigion bach i mi, mewn cynwysyddion iogwrt a ailddefnyddiwyd, y dechreuais eu trin yn ofalus ar falconi fy nhŷ.

Ym 1998, tua dau fetr o uchder, cawsant eu plannu ar Avenida Arriaga, wrth ymyl Caffi Golden Gate, yn Praça de Colombo ac mewn gwahanol erddi yn Funchal.

Yr hydref hwn roeddynt yn brydferth. Yn ôl maint, gwreiddiau bachymosodol a blodeuog o harddwch coeth, mae'r goeden olwyn dân yn ddewis ardderchog ar gyfer strydoedd neu erddi heb fawr o le.

Gweld hefyd: Tiwtorial: Sut i blannu peonies

Maint

Y goeden olwyn dân - tân, o'r teulu Proteaceae, yn endemig i goedwig drofannol llaith arfordir dwyreiniol Awstralia, lle mae'n aml yn cyrraedd 30 metr o uchder.

Wedi'i drin, anaml y mae'n fwy na deg metr. Mae'n hoff o amgylcheddau heulog ac mae angen ei ddyfrio yn yr haf.

Y blodau

Mae'r blodau coch wedi'u trefnu mewn ambelau llachar, sy'n atgoffa rhywun o sbocs olwynion beic neu yr olwynion sy'n lansio tân gwyllt.

Yn Funchal, mae'n dechrau blodeuo ddiwedd Gorffennaf ac yn cadw blodau tan fis Rhagfyr, ond mae brig y blodeuo yn digwydd ym mis Medi.

Y ffrwythau

Mae'r ffrwythau, ar ffurf canŵod bychain, yn atgas.

Pan yn aeddfed, maent yn agor, gan ryddhau'r hadau sy'n egino'n rhwydd ym mhriddoedd ychydig yn asidig gerddi'r de. arfordir Madeira.

B.I.

Enw gwyddonol: Stenocarpus sinuatus

Enw cyffredin: Tân -Coeden Olwyn

Maint: Coed

Teulu: Proteaceae

Tarddiad: Fforest law ar arfordir dwyreiniol Awstralia

Cyfeiriad: Avenida Arriaga, wrth ymyl Café Golden Gate, ac yn Praça de Colombo ymhlith gerddi eraill yn Funchal

Lluniau: Raimundo Quintal

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.