Sut i blannu a ffrwythloni sitrws

 Sut i blannu a ffrwythloni sitrws

Charles Cook

Mae'r sitrws yn goed y mae pawb yn hoffi eu cael yn yr ardd a hyd yn oed ar y balconi neu'r teras hyd yn oed mewn pot. Maen nhw'n gwneud yn dda mewn pot cyn belled â'i fod yn fawr, i ganiatáu i'r gwreiddiau ddatblygu'n dda ac wedi'u draenio'n dda fel nad ydyn nhw byth yn mynd yn socian.

Gweld hefyd: Ysbigoglys: taflen amaethu

Gan eu bod yn cynhyrchu am gyfnod hir o amser, mae angen iddynt fod ffrwythloni fel bod ganddynt yr holl faetholion angenrheidiol ar gyfer ei ddatblygiad da.

Coed yw'r rhain sydd, os na chânt eu ffrwythloni yn yr amodau cywir, yn datblygu cyfres o ddiffygion ac yn dechrau cael dail cannu a phroblemau cynhyrchu ffrwythau.

3>

Rhowch sylw i ymddangosiad smotiau, staeniau, ac ati, a allai fod yn arwydd bod gan eich coeden bla neu afiechyd.

Po gyntaf y byddwch yn ei ganfod, y mwyaf effeithiol y gallwch brwydro yn ei erbyn. Manteisiwch ar y tymor hwn i wrteithio'ch holl ffrwythau sitrws, mewn potiau, yn yr ardd ac yn y berllan. Yn y fideo hwn, rwy'n dangos i chi sut i'w wneud gam wrth gam.

Deunydd sydd ei angen

  • Swbstrad natur Gerddi llysiau a pherllannau
  • Gwrtaith hylif sitrws
  • Citrine i'w blannu mewn pot (yn y fideo, coeden lemwn)
  • Geotextile
  • Clai wedi'i ehangu
  • Can dyfrio
  • Rhaw

Cyngor ar drin tyfu

Mae angen 5 i 6 awr o haul uniongyrchol y dydd arnyn nhw.

Tocio ychydig ar ôl ffrwytho, gan eu bod nhw ddim yn hoffi tocio radical.

Gweld hefyd: diwylliant cardamom

Dyfrhau rheolaidd yn ystod y cyfnod poethaf.

Gwrteithio bob mis tani'r hydref.

Yr adeg hon o'r flwyddyn, gwrteithio'ch holl ffrwythau sitrws.

Wedi'i bweru gan KB

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.