Dewch i gwrdd â Tillandsia capitata

 Dewch i gwrdd â Tillandsia capitata

Charles Cook

Gwreiddiol, gyda'i inflorescence yn newid lliw wrth i'r blodau agor.

Mae enw'r planhigyn hwn yn cyfeirio at ei goesyn blodeuol, sy'n dod allan o ganol y planhigyn “fel pen”.

Gweld hefyd: Sut i ofalu am sêr y Nadolig

Mae'n bodoli'n helaeth iawn yn ei gynefin naturiol, lle mae'n tyfu ar lethrau creigiog a choed mawr ar hyd a lled Canolbarth America.

Mae'n rhywogaeth ganolig ei maint - mawr, yn wrthiannol iawn ac yn hawdd ei defnyddio. blodeuyn.

Blodau

Mae'r inflorescence sy'n ymddangos yng nghanol y planhigyn yr un lliw a gweddill y dail , ond mae'n caffael lliw pinc/eog wrth i'r blodau tiwbaidd, lliw fioled agor. Mae'n cynhyrchu rhwng un a thri eginyn yn y gwaelod, ac mae'r cylch yn ailddechrau.

Amodau amaethu

Wrth gadw'r planhigyn hwn yn ein hinsawdd, mae'n bwysig talu sylw arbennig i gylchrediad aer da a bod y planhigyn yn sych pan fo'r tymheredd yn is na 5 ºC. o Tillandsia capitata , a enwyd yn ôl y rhanbarth y maent yn dod ohono - Tillandsia capitata “Chiapas” –, neu'n gysylltiedig â lliw'r inflorescence - Tillandsia capitata “Peach”.

A wnaethoch chi hoffi’r erthygl hon?

Yna darllenwch ein Cylchgrawn, tanysgrifiwch i sianel YouTube Jardins, a dilynwch ni ar Facebook, Instagram a Pinterest.

Gweld hefyd: Agave attenuata ar gyfer gerddi cynnal a chadw isel

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.