cacen hibiscus

 cacen hibiscus

Charles Cook
Llun: María del Mar Sacasa/Bwyta'n Ddifrifol

Ydych chi'n teimlo fel pobi cacen flasus a lliwgar i synnu'ch teulu neu'ch ffrindiau? Yna rhowch gynnig ar y gacen hibiscus hon, heb ei hail o ran gwreiddioldeb a chyda blas anarferol. Ond peidiwch ag anghofio: nid yw pob blodyn hibiscus yn fwytadwy, felly prynwch eich un chi mewn siop arbenigol neu sychwch y blodau eich hun, gan wneud yn siŵr eu bod yn dod o'r rhywogaeth Hibiscus sabdariffa .

Gweld hefyd: Darganfyddwch Tillandsia Seleriana

<5 Gwyliwch y fideo: Sut i blannu a gofalu am hibiscus

Cynhwysion

Ar gyfer y gacen:

 • 1 cwpan o flodau hibiscus sych
 • Hanner cwpanaid o ddŵr berwedig
 • 3 llwy fwrdd o fêl
 • 1 llwy fwrdd o gawl sudd lemwn
 • 2 gwpan a hanner o flawd
 • 1 llwy de a hanner o furum
 • 1 llwy de o halen
 • 6 llwy fwrdd o fenyn heb halen
 • 1 chwarter cwpanaid o olew llysiau
 • 1 cwpan o siwgr gronynnog
 • 3 wy mawr wedi'u curo
 • Tri chwarter cwpanaid o laeth cyflawn
 • 2 llwy de o fanila

Ar gyfer yr hufen:

Gweld hefyd: Diwylliant y marchrawn
 • 220 gram o gaws - hufen wedi'i dorri'n wyth darn
 • 1 cwpan chwarter o hufen
 • 1 chwarter cwpanaid o fêl
 • Hanner llwy de o echdynnyn fanila
 • 1 wythfed llwy de o halen

Paratoi<9

Gwybod sut i wneud hynrysáit cam wrth gam blasus, ewch i wefan Serious Eats a darllenwch y gweithdrefnau.

Darllenwch hefyd: Hibiscus: taflen amaethu

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.