Gwreiddiau bwytadwy: beets

 Gwreiddiau bwytadwy: beets

Charles Cook

Mae’r betys yn un arall o’r gwreiddiau bwytadwy yr wyf yn eu caru gymaint, nid yn unig am ei flas melys “priddlyd”, ond hefyd am ei liw.

Mae cysylltiad agos rhyngddo a chard ar gyfer cysylltiadau teuluol cryf. Gellir bwyta'r gwraidd a'r dail yn amrwd neu wedi'u coginio, fe'u defnyddir yn aml i wneud cyffeithiau mewn jariau, ond yn y diwydiant siwgr y gwneir y defnydd mwyaf ohonynt.

Gofal amaethu

Y rhan fwyaf o'r gwreiddiau bwytadwy yn hoffi cael eu hau mewn lle parhaol. Yr amser gorau i'w hau yw dechrau'r gwanwyn , ond gallwn eu tyfu bron drwy gydol y flwyddyn a'u cadw yn y ddaear am amser hir i'w cynaeafu wedi'u teilwra i'n hanghenion.

Awgrymiadau

Fel na fydd y betys yn colli ei liw hardd ar ôl coginio, dylech ei goginio yn y croen a gadael dau neu dri cm o'r coesynnau ar ôl tynnu'r dail. Yn eu tro, mae'r rhain yn fwytadwy a blasus. Rwy'n eu defnyddio'n aml mewn cawl .

Mae un o fy hoff salad yn cael ei wneud gyda betys, moron, shibwns ac afal, i gyd wedi'u gratio, eu cymysgu a'u sesno â saws vinaigrette. Hyfrydwch!

Gweld hefyd: Gardd ganoloesol yn Quinta das Lágrimas

Darllenwch hefyd: Gwreiddiau bwytadwy: radis

Gweld hefyd: Wisteria: a spring vine

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.